آیا مودم باید روشن باشد؟

چرا باید مودم را روشن نگه نداریم؟

بیشتر اوقات افراد برای صرفه جویی در مصرف انرژی و یا اینکه برای مصرف برق کمتر مودم را خاموش می کنند.به نظر شما روشن گذاشتن مودم خوب است با بد ؟ در ادامه به بررسی این مطلب می پردازیم. عواقب روشن گذاشتن مودم تا وقتی که قطعات الکترونیکی به کار خود ادامه می دهند نباید […]